Lọc theo

Hãng sản xuất

1 2 Next

 • Switch DS-3E2318P-E/M

  Giá: 9.300.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Switch DS-3E2318P-E/M Switch DS-3E2318P-E/M

  9.300.000 đ

 • Switch DS-3E2326P-E/M

  Giá: 11.163.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Switch DS-3E2326P-E/M Switch DS-3E2326P-E/M

  11.163.000 đ

 • Switch mạng SF302-08PP-K9-EU

  Giá: 5.871.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SF302-08PP-K9-EU
  SF302-08PP 8-port 10/100 PoE+ Managed Switch

  Switch mạng SF302-08PP-K9-EU
  -4%
  Switch mạng SF302-08PP-K9-EU

  5.871.000 đ

  6.100.000 đ

 • Switch mạng SF300-24PP-K9-EU

  Giá: 10.185.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SF300-24PP-K9-EU
  SF300-24PP 24-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks

  Switch mạng SF300-24PP-K9-EU
  -6%
  Switch mạng SF300-24PP-K9-EU

  10.185.000 đ

  10.817.000 đ

 • Switch mạng SF300-48PP-K9-EU

  Giá: 19.100.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SF300-48PP-K9-EU
  SF300-48PP 48-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks

  Switch mạng SF300-48PP-K9-EU
  -1%
  Switch mạng SF300-48PP-K9-EU

  19.100.000 đ

  19.200.000 đ

 • Switch mạng SRW2048-K9-EU

  Giá: 18.990.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW2048-K9-EU
  SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch

  Switch mạng SRW2048-K9-EU
  -6%
  Switch mạng SRW2048-K9-EU

  18.990.000 đ

  20.100.000 đ

 • Switch mạng SRW2024-K9-EU

  Giá: 10.827.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW2024-K9-EU
  SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch

  Switch mạng SRW2024-K9-EU
  -5%
  Switch mạng SRW2024-K9-EU

  10.827.000 đ

  11.400.000 đ

 • Switch mạng SRW2016-K9-EU

  Giá: 7.679.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW2016-K9-EU
  SG 300-20 20-port Gigabit Managed Switch

  Switch mạng SRW2016-K9-EU
  -5%
  Switch mạng SRW2016-K9-EU

  7.679.000 đ

  8.100.000 đ

 • Switch mạng SRW248G4-K9-EU

  Giá: 10.885.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW248G4-K9-EU
  SF300-48 48-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

  Switch mạng SRW248G4-K9-EU
  -5%
  Switch mạng SRW248G4-K9-EU

  10.885.000 đ

  11.400.000 đ

 • Switch mạng Cisco SRW224G4-K9-EU

  Giá: 4.705.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SRW224G4-K9-EU SF300-24 24-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

  Switch mạng Cisco SRW224G4-K9-EU
  -8%
  Switch mạng Cisco SRW224G4-K9-EU

  4.705.000 đ

  5.100.000 đ

 • Switch mạng Cisco SG95D-24

  Giá: 4.647.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SG95D-24 24-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SG95D-24
  -5%
  Switch mạng Cisco SG95D-24

  4.647.000 đ

  4.877.000 đ

 • Switch mạng Cisco SG95D-16

  Giá: 3.364.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SG95D-16 16-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SG95D-16
  -8%
  Switch mạng Cisco SG95D-16

  3.364.000 đ

  3.650.000 đ

 • Switch mạng Cisco SG95D-08

  Giá: 1.254.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SG95D-08 8-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SG95D-08
  -12%
  Switch mạng Cisco SG95D-08

  1.254.000 đ

  1.420.000 đ

 • Switch mạng Cisco SF95D-24

  Giá: 2.082.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SF95D-24 24-Port 10/100 Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SF95D-24
  -14%
  Switch mạng Cisco SF95D-24

  2.082.000 đ

  2.430.000 đ

 • Switch mạng Cisco SF95D-16

  Giá: 1.254.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SF95D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SF95D-16
  -14%
  Switch mạng Cisco SF95D-16

  1.254.000 đ

  1.454.000 đ

 • Switch mạng Cisco SF95D-08

  Giá: 572.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SF95D-08
  -91%
  Switch mạng Cisco SF95D-08

  572.000 đ

  6.720.000 đ

 • Switch mạng Linksys LGS124

  Giá: 5.218.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Switch Linksys LGS124 - 24 ports Gigabit: Vỏ sắt

  Switch mạng Linksys LGS124
  -7%
  Switch mạng Linksys LGS124

  5.218.000 đ

  5.618.888 đ

 • Switch mạng Linksys LGS116

  Giá: 3.306.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Switch Linksys LGS116 - 16 ports Gigabit: Vỏ sắt

  Switch mạng Linksys LGS116
  -8%
  Switch mạng Linksys LGS116

  3.306.000 đ

  3.606.000 đ

 • Switch mạng Linksys LGS108

  Giá: 1.254.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Switch Linksys LGS108 - 8 ports Gigabit : Vỏ sắt

  Switch mạng Linksys LGS108
  -14%
  Switch mạng Linksys LGS108

  1.254.000 đ

  1.454.000 đ

 • Model DrayTek Vigor3900

  Giá: 19.880.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load Balancing Router
  50 WAN Load balancing with
  1,000 concurrent user !!!
  Throughput 750Mbps !!!
  Security Firewall
  High Speed VPN server with
  500 VPN Tunnel (IPSec)

  Model DrayTek Vigor3900
  --847%
  Model DrayTek Vigor3900

  19.880.000 đ

  2.100.000 đ

 • Model Vigor300B

  Giá: 6.900.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load Balancing Router
  4 WAN Load balancing & Backup
  NAT Throughput upto 500Mbps
  Security Firewall, upto 300PC

  Model Vigor300B
  -8%
  Model Vigor300B

  6.900.000 đ

  7.500.000 đ

 • Model Vigor2960F

  Giá: 8.300.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load balancing router
  Firewall & VPN server
  NAT throughput upto 500Mbps
  VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN
  Intel CPU, upto 200PC

  Model Vigor2960F
  -6%
  Model Vigor2960F

  8.300.000 đ

  8.800.000 đ

 • Model Vigor2960

  Giá: 8.203.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load balancing router
  Firewall & VPN server
  NAT throughput upto 500Mbps
  VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN
  Intel CPU, upto 200PC

  Model Vigor2960
  -7%
  Model Vigor2960

  8.203.000 đ

  8.803.000 đ

 • Model Vigor2925Fn FTTH

  Giá: 4.450.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Dual WAN Wireless VPN Router
  - Firewall & VPN server
  - FTTH slot SFP
  - Wireless AP
  - VPN Load Balancing - Tăng gấp đôi băng thông VPN

  Model Vigor2925Fn FTTH
  -4%
  Model Vigor2925Fn FTTH

  4.450.000 đ

  4.650.000 đ

 • Switch DS-3E2318P-E/M

  Giá: 9.300.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Switch DS-3E2318P-E/M

  9.300.000 đ

 • Switch DS-3E2326P-E/M

  Giá: 11.163.000 đ

  Bảo hành: 36 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Switch DS-3E2326P-E/M

  11.163.000 đ

 • Switch mạng SF302-08PP-K9-EU

  Giá: 5.871.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SF302-08PP-K9-EU
  SF302-08PP 8-port 10/100 PoE+ Managed Switch

  Switch mạng SF302-08PP-K9-EU
  -4%

  Switch mạng SF302-08PP-K9-EU

  SF302-08PP-K9-EU SF302-08PP 8-port 10/100 PoE+ Managed Switch

  5.871.000 đ

  6.100.000 đ

 • Switch mạng SF300-24PP-K9-EU

  Giá: 10.185.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SF300-24PP-K9-EU
  SF300-24PP 24-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks

  Switch mạng SF300-24PP-K9-EU
  -6%

  Switch mạng SF300-24PP-K9-EU

  SF300-24PP-K9-EU SF300-24PP 24-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks

  10.185.000 đ

  10.817.000 đ

 • Switch mạng SF300-48PP-K9-EU

  Giá: 19.100.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SF300-48PP-K9-EU
  SF300-48PP 48-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks

  Switch mạng SF300-48PP-K9-EU
  -1%

  Switch mạng SF300-48PP-K9-EU

  SF300-48PP-K9-EU SF300-48PP 48-port 10/100 PoE+ Managed Switch w/Gig Uplinks

  19.100.000 đ

  19.200.000 đ

 • Switch mạng SRW2048-K9-EU

  Giá: 18.990.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW2048-K9-EU
  SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch

  Switch mạng SRW2048-K9-EU
  -6%

  Switch mạng SRW2048-K9-EU

  SRW2048-K9-EU SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch

  18.990.000 đ

  20.100.000 đ

 • Switch mạng SRW2024-K9-EU

  Giá: 10.827.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW2024-K9-EU
  SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch

  Switch mạng SRW2024-K9-EU
  -5%

  Switch mạng SRW2024-K9-EU

  SRW2024-K9-EU SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch

  10.827.000 đ

  11.400.000 đ

 • Switch mạng SRW2016-K9-EU

  Giá: 7.679.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW2016-K9-EU
  SG 300-20 20-port Gigabit Managed Switch

  Switch mạng SRW2016-K9-EU
  -5%

  Switch mạng SRW2016-K9-EU

  SRW2016-K9-EU SG 300-20 20-port Gigabit Managed Switch

  7.679.000 đ

  8.100.000 đ

 • Switch mạng SRW248G4-K9-EU

  Giá: 10.885.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  SRW248G4-K9-EU
  SF300-48 48-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

  Switch mạng SRW248G4-K9-EU
  -5%

  Switch mạng SRW248G4-K9-EU

  SRW248G4-K9-EU SF300-48 48-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

  10.885.000 đ

  11.400.000 đ

 • Switch mạng Cisco SRW224G4-K9-EU

  Giá: 4.705.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SRW224G4-K9-EU SF300-24 24-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

  Switch mạng Cisco SRW224G4-K9-EU
  -8%

  Switch mạng Cisco SRW224G4-K9-EU

  Cisco SRW224G4-K9-EU SF300-24 24-port 10/100 Managed Switch with Gigabit Uplinks

  4.705.000 đ

  5.100.000 đ

 • Switch mạng Cisco SG95D-24

  Giá: 4.647.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SG95D-24 24-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SG95D-24
  -5%

  Switch mạng Cisco SG95D-24

  Cisco SG95D-24 24-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  4.647.000 đ

  4.877.000 đ

 • Switch mạng Cisco SG95D-16

  Giá: 3.364.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SG95D-16 16-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SG95D-16
  -8%

  Switch mạng Cisco SG95D-16

  Cisco SG95D-16 16-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  3.364.000 đ

  3.650.000 đ

 • Switch mạng Cisco SG95D-08

  Giá: 1.254.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SG95D-08 8-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SG95D-08
  -12%

  Switch mạng Cisco SG95D-08

  Cisco SG95D-08 8-Port 10/100/1000 Gigabit Desktop Switch

  1.254.000 đ

  1.420.000 đ

 • Switch mạng Cisco SF95D-24

  Giá: 2.082.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SF95D-24 24-Port 10/100 Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SF95D-24
  -14%

  Switch mạng Cisco SF95D-24

  Cisco SF95D-24 24-Port 10/100 Desktop Switch

  2.082.000 đ

  2.430.000 đ

 • Switch mạng Cisco SF95D-16

  Giá: 1.254.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SF95D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SF95D-16
  -14%

  Switch mạng Cisco SF95D-16

  Cisco SF95D-16 16-Port 10/100 Desktop Switch

  1.254.000 đ

  1.454.000 đ

 • Switch mạng Cisco SF95D-08

  Giá: 572.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cisco SF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch

  Switch mạng Cisco SF95D-08
  -91%

  Switch mạng Cisco SF95D-08

  Cisco SF95D-08 8-Port 10/100 Desktop Switch

  572.000 đ

  6.720.000 đ

 • Switch mạng Linksys LGS124

  Giá: 5.218.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Switch Linksys LGS124 - 24 ports Gigabit: Vỏ sắt

  Switch mạng Linksys LGS124
  -7%

  Switch mạng Linksys LGS124

  Switch Linksys LGS124 - 24 ports Gigabit: Vỏ sắt

  5.218.000 đ

  5.618.888 đ

 • Switch mạng Linksys LGS116

  Giá: 3.306.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Switch Linksys LGS116 - 16 ports Gigabit: Vỏ sắt

  Switch mạng Linksys LGS116
  -8%

  Switch mạng Linksys LGS116

  Switch Linksys LGS116 - 16 ports Gigabit: Vỏ sắt

  3.306.000 đ

  3.606.000 đ

 • Switch mạng Linksys LGS108

  Giá: 1.254.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Switch Linksys LGS108 - 8 ports Gigabit : Vỏ sắt

  Switch mạng Linksys LGS108
  -14%

  Switch mạng Linksys LGS108

  Switch Linksys LGS108 - 8 ports Gigabit : Vỏ sắt

  1.254.000 đ

  1.454.000 đ

 • Model DrayTek Vigor3900

  Giá: 19.880.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load Balancing Router
  50 WAN Load balancing with
  1,000 concurrent user !!!
  Throughput 750Mbps !!!
  Security Firewall
  High Speed VPN server with
  500 VPN Tunnel (IPSec)

  Model DrayTek Vigor3900
  --847%

  Model DrayTek Vigor3900

  Super Load Balancing Router 50 WAN Load balancing with 1,000 concurrent user !!! Throughput 750Mbps !!! Security Firewall High Speed VPN server with 500 VPN Tunnel (IPSec)

  19.880.000 đ

  2.100.000 đ

 • Model Vigor300B

  Giá: 6.900.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load Balancing Router
  4 WAN Load balancing & Backup
  NAT Throughput upto 500Mbps
  Security Firewall, upto 300PC

  Model Vigor300B
  -8%

  Model Vigor300B

  Super Load Balancing Router 4 WAN Load balancing & Backup NAT Throughput upto 500Mbps Security Firewall, upto 300PC

  6.900.000 đ

  7.500.000 đ

 • Model Vigor2960F

  Giá: 8.300.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load balancing router
  Firewall & VPN server
  NAT throughput upto 500Mbps
  VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN
  Intel CPU, upto 200PC

  Model Vigor2960F
  -6%

  Model Vigor2960F

  Super Load balancing router Firewall & VPN server NAT throughput upto 500Mbps VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN Intel CPU, upto 200PC

  8.300.000 đ

  8.800.000 đ

 • Model Vigor2960

  Giá: 8.203.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Super Load balancing router
  Firewall & VPN server
  NAT throughput upto 500Mbps
  VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN
  Intel CPU, upto 200PC

  Model Vigor2960
  -7%

  Model Vigor2960

  Super Load balancing router Firewall & VPN server NAT throughput upto 500Mbps VPN trunking - Tăng gấp đôi băng thông VPN Intel CPU, upto 200PC

  8.203.000 đ

  8.803.000 đ

 • Model Vigor2925Fn FTTH

  Giá: 4.450.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Dual WAN Wireless VPN Router
  - Firewall & VPN server
  - FTTH slot SFP
  - Wireless AP
  - VPN Load Balancing - Tăng gấp đôi băng thông VPN

  Model Vigor2925Fn FTTH
  -4%

  Model Vigor2925Fn FTTH

  Dual WAN Wireless VPN Router - Firewall & VPN server - FTTH slot SFP - Wireless AP - VPN Load Balancing - Tăng gấp đôi băng thông VPN

  4.450.000 đ

  4.650.000 đ


1 2 Next
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 

 

Sản phẩm đã xem

Sản phẩm được mua nhiều nhất

 • Camera HD-1MCE56C0T-IRP

  Giá: 1.250.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS
  Độ phân giải 2MP@1296x732
  Hồng ngoại Smart IR=20m
  Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON)
  Ống kính cố định f=3.6mm (76.88°)-tùy chọn 2.8mm, 6mm
  12VDC | ICR, DNR
  Thiết kế phù hợp lắp đặt trong nhà

  Camera HD-1MCE56C0T-IRP -100% Camera HD-1MCE56C0T-IRP

  1.250.000 đ

  1.550.000 đ

 • Camera DS-2HN56C8T-IRP

  Giá: 750.000 đ

  Bảo hành: 24 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera DS-2HN56C8T-IRP -100% Camera DS-2HN56C8T-IRP

  750.000 đ

  950.000 đ

 • Đầu ghi hình VANTECH VP-1652CVI

  Giá: 11.990.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Hãy dùng thử ghi hình VANTECH VP-1652CVI của TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ IP VIỆT NAM ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt từ chúng tôi.

  Đầu ghi hình VANTECH VP-1652CVI Đầu ghi hình VANTECH VP-1652CVI

  11.990.000 đ

 • Camera giám sát SK-VC81IR/HT12

  Giá: 3.590.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm

  Camera giám sát SK-VC81IR/HT12 Camera giám sát SK-VC81IR/HT12

  3.590.000 đ

 • Camera Samtech STC-303G

  Giá: 960.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Samtech do công ty IP Việt Nam cung cấp hiện nay cho ra đời nhiều mẫu mã hình ảnh đẹp, độ nét cao với giá thành rẻ, hiện nay có rất nhiều khách chọn lựa dòng camera này.

  Camera Samtech STC-303G Camera Samtech STC-303G

  960.000 đ

 • Camera samtech STC-304G

  Giá: 1.010.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Trên thị trường có rất nhiều hãng camera, với hãng camera samtech mà công ty IP phân phối thì phải nói là tuyệt vời nhất hiện nay, độ bền camera, giá thành rẻ, độ nét cao nhất

  Camera samtech STC-304G Camera samtech STC-304G

  1.010.000 đ

 • Camera thân samtech STC-504G

  Giá: 1.280.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công ty IP Việt Nam chuyên lắp đặt camera giám sát hãng samtech chính hãng với giá thành rẻ nhất, độ nét cao nhất Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có giá tốt hơn nữa.

  Camera thân samtech STC-504G Camera thân samtech STC-504G

  1.280.000 đ

 • Camera thân samtech STC-606G

  Giá: 1.420.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  Công ty IP Việt Nam chuyên tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh camera giám sát cho tòa nhà, văn phòng, nhà xưởng với độ nét cao, giá thành rẻ nhất so với tất cả các hãng camera hiện nay.

  Camera thân samtech STC-606G Camera thân samtech STC-606G

  1.420.000 đ

 • Đầu ghi hình camera Avtech AVT 204

  Giá: 3.680.000 đ

  Tình trạng: Còn hàng

  Thông tin sản phẩm
  CTy IP Việt Nam là nhà phân phối độc quyền dòng camera Avtech TVI này, vậy kính mong quý khách hàng hủng hộ chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện dịch vụ hơn nữa.

  Đầu ghi hình camera Avtech AVT 204 Đầu ghi hình camera Avtech AVT 204

  3.680.000 đ